Stap 4 - Optimalisatie

Details bepalen het succes. Daarom is optimalisatie van uw Internet of Things idee of printplaat aan de hand van eigen ervaringen een belangrijke schakel in het succes.

Fase 4 richt zich op het optimaliseren van de printplaat. Met de inzichten die wij maar vooral ook u tijdens het prototype testen hebt verkregen kunnen we het prototype optimaliseren. Zo worden regelmatig (praktische) detail aanpassingen doorgevoerd die door zelftesten of bij product assemblage naar voren zijn gekomen. Als gevolg van de aanpassingen kan het nodig zijn een nieuw prototype te vervaardigen.

In deze fase wordt de softwareware ontwikkeling voltooid en aan gebruikers en andere (CE/EMC) testen onderworpen. Feedback van de tests wordt gebruikt om de software te optimaliseren. Tijdens het ontwerptraject zal er continue nagedacht moeten worden over de te doorlopen testen om het product in productie te kunnen nemen. Uw input daarbij is onmisbaar. U bent degene die bepaald onder welke omstandigheden de print zal moeten functioneren en de testresultaten valideerd.

De print is aan het einde van deze fase afgerond en klaar voor productie of gebruik, afhankelijjk van de toepassing en hoeveelheden.

Adres

Van der Zaenlaan 50
1215 SJ Hilversum

KvK Gooi en Eemland: 50656627
BTW nummer: NL8228.59.051B01
Bank (ABN-AMBO): NL79ABNA041260503

Contact

T: +31 (0)35 712 33 90
M:+31 (0)6 169 54 549 
E: info@lapisit.nl

Over ons

Lapis IT - Internet Of Things ontwerpt, ontwikkeld en produceert ruim 20 jaar PCB's en printplaten in enkele stuks en grote partijen.