Diensten

Het doel van het Internet of Things is om deze objecten met elkaar te laten communiceren en samen te werken om gegevens te verzamelen, te analyseren en vervolgens acties te ondernemen op basis van die gegevens.

 Hierdoor ontstaat er een geavanceerd ecosysteem waarin fysieke apparaten met elkaar en met mensen kunnen communiceren om processen efficiënter te maken, kosten te verlagen en nieuwe mogelijkheden te creëren.

Om dit te realiseren hebben bij bij Lapis-IT verschillende diensten die, afhankelijk van waar u in het ontwikkelproces zit, ingezet kunnen worden.

Diensten

Het doel van het Internet of Things is om deze objecten met elkaar te laten communiceren en samen te werken om gegevens te verzamelen, te analyseren en vervolgens acties te ondernemen op basis van die gegevens.

Elektronica ontwikkeling

Elektronica ontwikkeling

Elektronica ontwikkelen voor toepassing in producten begint met het specificeren van de eigenschappen en toepassing van het product waar het onderdeel van is.

Printplaat ontwerp

Printplaat ontwerp

De printplaat is de drager van het ontwerp. Omdat de printplaat moet passen in het product (behuizing) is de grootte en vorm vaak heel belangrijk.

Software ontwikkeling

Microcontrollers en microcomputers kunnen alleen functioneren indien geprogrammeerd.

Internet of Things

Internet of Things

Bij Internet of Things worden alledaagse voorwerpen verbonden aan het internet om gegevens uit te kunnen wisselen.

CE Keuring

CE Keuring

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

EMC Keuring

EMC Keuring

Bent u leverancier van elektr(on)ische apparaten of apparaten die elektronische componenten bevatten? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Adres

Van der Zaenlaan 50
1215 SJ Hilversum

KvK Gooi en Eemland: 50656627
BTW nummer: NL8228.59.051B01
Bank (ABN-AMBO): NL79ABNA041260503

Contact

T: +31 (0)35 712 33 90
M:+31 (0)6 169 54 549 
E: info@lapisit.nl

Over ons

Lapis IT - Internet Of Things ontwerpt, ontwikkeld en produceert ruim 20 jaar PCB's en printplaten in enkele stuks en grote partijen.