Stap 2 - Haalbaarheid

Bij de ontwikkeling van uw Internet of Things idee, printplaat of product is het belangrijk dat we samen in een vroeg stadium zicht krijgen op de haalbaarheid van uw idee.

In fase 2 kijken we op diverse manieren naar de haalbaarheid. Haalbaarheid in de zin van 'is het technisch realiseerbaar' en 'is de verwachte productprijs in overeenstemming met de verwachting'. Bij complexe producten zal het nodig zijn eerst een aantal technische voor- ontwerpen te maken en te toetsen voordat de vraag over haalbaarheid beantwoord kan worden. Met de uit deze ontwerpen verkregen informatie zijn we in staat een nauwkeuriger prijsindicatie af te geven en een go/no-go beslissing te onderbouwen. Het einde van fase 2 is een stop of een start van fase 3 'het ontwikkelen van een werkend prototype'.

Bij veel moderne electronica ontwerpen wordt gebruik gemaakt van microcontrollers en microcomputers. Deze componenten moeten altijd worden voorzien van software. In deze fase komt dit ook aan de orde en zullen de kosten hiervan ook beeld gebracht worden.

Adres

Van der Zaenlaan 50
1215 SJ Hilversum

KvK Gooi en Eemland: 50656627
BTW nummer: NL8228.59.051B01
Bank (ABN-AMBO): NL79ABNA041260503

Contact

T: +31 (0)35 712 33 90
M:+31 (0)6 169 54 549 
E: info@lapisit.nl

Over ons

Lapis IT - Internet Of Things ontwerpt, ontwikkeld en produceert ruim 20 jaar PCB's en printplaten in enkele stuks en grote partijen.